मिति २०७३ साल फाल्गुण २९ गते देखि लागु भएको रामधुनी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, झुम्का, सुनसरी १ नम्बर प्रदेश, नेपाल को नया र साविक को वडा नं., सिमाना र जनसंख्या को विवरण