सूचना प्रकाशित मिति २०७३।१०।२५ गते काे शिलबन्दी टेण्डर फारम सम्बन्धी सूचना ससाेधन भएकाे टेन्डर फारम दस्तुर रु ३००० ताेकीएकाे

Supporting Documents: